نام و نام خانوادگی: مهدی علمی
نام تجاری: ليتوگرافي پارسيان
آدرس::
دانشگاه تهران ميدان فلسطين خ فلسطين ساختمان 110 كاخ پلاک 372 طبقه 4 واحد 404
راه ارتباطی
تلفن: 66463561