نام و نام خانوادگی: صادق حیدری
نام تجاری: ليتوگرافي پارسا
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي پيچ شميران خيابان شهيد عباس اصفهاني پلاک 9طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 77530984