نام و نام خانوادگی: احمد وفا
نام تجاری: ليتوگرافي وفا
آدرس::
چهارراه خانقاه ، كوچه يوسف خان حكيم ، كوچه شهيد اميد آزديخواه ، پلاك 27 ، طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 33941458