نام و نام خانوادگی: حامد نمازیان
نام تجاری: ليتوگرافي وسمه
آدرس::
خيابان ايرانشهرجنوبي روبروي مسجد جليلي پلاک 31طبقه 3 واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 88811870