نام و نام خانوادگی: وحید یوسفی فرد
نام تجاری: ليتوگرافي وحيد دانش و تصوير
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خ 12 فروردين كوچه بهشت آيين پلاک 2 طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 66499359