نام و نام خانوادگی: رضوان واصف
نام تجاری: ليتوگرافي واصف
آدرس::
حشمت الدوله جمالزاده كوچه شهيد اصغر شعله ور خيابان كارگر جنوبي پلاک 914طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 66938906