نام و نام خانوادگی: هادی علمی
نام تجاری: ليتوگرافي هنر گستر
آدرس::
خيابان سعدي شمالي كوي بيمه پلاك 8 طبقه اول واحد 1
راه ارتباطی
تلفن: 33957616