نام و نام خانوادگی: مهدی رضا حیدری تبریزی
نام تجاری: ليتوگرافي هما گرافيك
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي بين خيابانهاي حافظ ونجات الهي كوي سمنان پلاک 6طبقه 2
راه ارتباطی
تلفن: 88804263