نام و نام خانوادگی: غلامرضا دیرمینا
نام تجاری: ليتوگرافي نگارين پرتو
آدرس::
خيابان بهار جنوبي نرسيده به طالقاني كوچه حميد صديق پلاك 4 بن بست منصور 2 طبقه اول واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 77530307