نام و نام خانوادگی: مجید راستکار محمدزادگان
نام تجاری: ليتوگرافي نيما
آدرس::
ايرانشهر خيابان ايرانشهر خ سميه پلاک 192 طبقه 2 واحد9
راه ارتباطی
تلفن: 88849110