نام و نام خانوادگی: رضا بردیا مهر
نام تجاری: ليتوگرافي نويد
آدرس::
ايرانشهر خيابان شهيد فريد كريمي كوچه ثاقب پلاک 6طبقه اول واحد4
راه ارتباطی
تلفن: 88836891