نام و نام خانوادگی: مسعود قراگوزلی
نام تجاری: ليتوگرافي نور
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خيابان شهيد علي اكبر محمد آقا خيابان رامسر پلاك 12 طبقه 2 واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 88308864