نام و نام خانوادگی: عباس حیدری
نام تجاری: ليتوگرافي نقش
آدرس::
چهارراه امير اكرم ، خيابان ابوريحان ، خيابان شهيد وحيد نظري ، پلاك 22 ، طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 66460325