نام و نام خانوادگی: بابک نجفی
نام تجاری: ليتوگرافي نداي دانش
آدرس::
خيابان ايرانشهرشمالي خيابان آذرشهرپلاک 3طبقه4 واحد108
راه ارتباطی
تلفن: 88837039