نام و نام خانوادگی: سید سعید معراجی
نام تجاری: ليتوگرافي معراج
آدرس::
خيابان سعدي جنوبي پائين تراز ميدان استقلال كوچه بانك تجارت پلاک 3 طبقه 2 واحدغربي
راه ارتباطی
تلفن: 33982562