نام و نام خانوادگی: میرزا قرئلی
نام تجاری: ليتوگرافي كوروش
آدرس::
ميدان بهارستان خيابان اكباتان ميدان بهارستان پاساژآشتياني پلاك 31 طبقه1 واحد 2
راه ارتباطی
تلفن: 33902519