نام و نام خانوادگی: فرهاد هادیان دهکردی
نام تجاری: ليتوگرافي كارا
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خيابان فخر رازي بن بست نيكپور پلاک 3طبقه 3 واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 66488032