نام و نام خانوادگی: احمد قرنلی
نام تجاری: ليتوگرافي قرنلي
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي نرسيده به خ لاله زار نو مقابل خ رامسرپلاک 630 طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 66737018