نام و نام خانوادگی: حسن قاسملو دماوندی
نام تجاری: ليتوگرافي قاسملو
آدرس::
خيابان فردوسي جنوبي كوچه باربد پلاک 74طبقه 3 واحد 4
راه ارتباطی
تلفن: 33914284