نام و نام خانوادگی: مسلم حدادی
نام تجاری: ليتوگرافي فيلم گرافيك
آدرس::
خيابان سميه بعداز تقاطع خيابان بهار پلاك 58 طبقه 5 واحد 8
راه ارتباطی
تلفن: 88320011