نام و نام خانوادگی: سعید طالبی طرقی
نام تجاری: ليتوگرافي فراديد گويا
آدرس::
خيابان شريعتي مقابل خيابان ملك ساختمان باغ صبا پلاک 483 طبقه 4 واحد 8
راه ارتباطی
تلفن: 77524476