نام و نام خانوادگی: نادر سعیدیان
نام تجاری: ليتوگرافي فراانديش
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي بين خيابانهاي بهارو شريعتي پلاک 408طبقه4 واحدB
راه ارتباطی
تلفن: 77627981