نام و نام خانوادگی: عبدالحسین مسعودی
نام تجاری: ليتوگرافي فام
آدرس::
خيابان سعدي شمالي خيابان شهيد برادران قائدي پلاك 296 ، طبقه دوم ، واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 77533403