نام و نام خانوادگی: معصومه سادات رضویان طبری
نام تجاری: ليتوگرافي طرح و نقش امير
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خ فخر رازي بن بست نيكپور پلاک 3طبقه 1 واحد 1
راه ارتباطی
تلفن: 66478641