نام و نام خانوادگی: ابراهیم طراوت
نام تجاری: ليتوگرافي طراوت
آدرس::
چهارراه گلوبندك كوچه امير چتر چي كوچه شيخ فضل اله نوري طبقه منفي 1
راه ارتباطی
تلفن: 55162916