نام و نام خانوادگی: شعبانعلی شرینی
نام تجاری: ليتوگرافي طاوس رايانه
آدرس::
انقلاب فلسطين خيابان عبدالرضا منيري جاويد خ انقلاب اسلامي پلاک 1348طبقه 5 واحد14
راه ارتباطی
تلفن: 66409030