نام و نام خانوادگی: محسن صباغ ابریشمی
نام تجاری: ليتوگرافي صدف
آدرس::
خيابان آيت اله طالقاني مقابل لانه جاسوسي پلاک 222طبقه 1
راه ارتباطی
تلفن: 88830533