نام و نام خانوادگی: زین العابدین اکبرزاده چنگیز
نام تجاری: ليتوگرافي صحيفه نور
آدرس::
خيابان سهروردي شمالي بالاتراز شهيد بهشتي پلاك 511 ساختمان پايدار طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 88766211