نام و نام خانوادگی: مرتضی پنجه شیر ممقانی
نام تجاری: ليتوگرافي سيب
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خيابان فخررازي پلاک 50طبقه 2 واحد 202
راه ارتباطی
تلفن: 33906155