نام و نام خانوادگی: شهرام سعید دانش
نام تجاری: ليتوگرافي سعيد دانش
آدرس::
خيابان سميه جنب هتل قناري پلاک 162طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 88838887