نام و نام خانوادگی: فریدون تقی زاده کلوسفلی
نام تجاری: ليتوگرافي سحر گرافيك
آدرس::
جمهوري ، خيابان عبدالرضا منيري جاويد ، كوچه بهشت آئين ، پلاك 4 ، طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 66499356