نام و نام خانوادگی: علی شامقازانی
نام تجاری: ليتوگرافي زيتون
آدرس::
خيابان انقلاب فلسطين خ فخر رازي بن بست ري پلاک 57 طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 66909290