نام و نام خانوادگی: علی حسین پور صمدی
نام تجاری: ليتوگرافي زرين گستر
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي بين ميدان استقلال وخ ظهيرالاسلام كوچه شهيدمراغه اي پلاک 24 طبقه 2
راه ارتباطی
تلفن: 33115612