نام و نام خانوادگی: علی قرایلو
نام تجاری: ليتوگرافي زاويه نور
آدرس::
ميدان انقلاب ابتداي خيابان كارگر جنوبي خ شهداي ژاندارمري كوچه آبرو پلاک 2طبقه 3واحد 45
راه ارتباطی
تلفن: 66953944