نام و نام خانوادگی: همایون رحیم
نام تجاری: ليتوگرافي رحيمي
آدرس::
خيابان سعدي شمالي خيابان شهيد نادري پلاک 73طبقات 1و2
راه ارتباطی
تلفن: 77612505