نام و نام خانوادگی: حمید کریمی
نام تجاری: ليتوگرافي رجاء نقشينه
آدرس::
ميدان وليعصر خيابان البرز 2 خيابان انقلاب پلاک 777 طبقه 2 واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 66465415