نام و نام خانوادگی: حسن مشهدی باقر
نام تجاری: ليتوگرافي راين گرافيك
آدرس::
خيابان سهروردي شمالي بالاتر از خ زينالي كوچه شاهرخ خ كاوسي فرطبقه 4 واحد16
راه ارتباطی
تلفن: 88511366