نام و نام خانوادگی: مجید یامی
نام تجاری: ليتوگرافي رازي
آدرس::
خيابان پامنار جنوبي كوچه مروي بن بست بي نام پلاک 6و8 طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 33916379