نام و نام خانوادگی: قاسم طاهری
نام تجاری: ليتوگرافي دريا
آدرس::
خيابان ايرانشهر جنوبي مقابل مسجد جليلي پلاک 35 طبقه 5 واحد 17
راه ارتباطی
تلفن: 88832894