نام و نام خانوادگی: محمود شیخیان
نام تجاری: ليتوگرافي تيراژه
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي پيچ شميران ابتداي خيابان دكتر شريعتي پلاک 14طبقات 1و2
راه ارتباطی
تلفن: 77500637