نام و نام خانوادگی: رضا فلاح حسن آبادی
نام تجاری: ليتوگرافي تخت جمشيد
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي خيابان ظهيرالاسلام خ شهيد مصباح پلاک 25 طبقه 2
راه ارتباطی
تلفن: 77536426