نام و نام خانوادگی: حسین راهبر
نام تجاری: ليتوگرافي تارنگ
آدرس::
خيابان طالقاني شرقي نبش خيابان مفتح پلاك 161 طبقه اول واحد 1
راه ارتباطی
تلفن: 88826334