نام و نام خانوادگی: الهام بیگدلی
نام تجاری: ليتوگرافي بيگدلي
آدرس::
خ جمهوري نرسيده به چهارراه اسلامبول مقابل سفارت انگليسي كوچه شيرواني پلاك 29 ، طبقه 1 ، واحد 1
راه ارتباطی
تلفن: 66751040