نام و نام خانوادگی: محمد هادی احمدی
نام تجاری: ليتوگرافي امين گرافيك
آدرس::
خيابان بهار شمالي خيابان جهان خيابان شهيد جواد كارگر پلاك 27 طبقه دوم واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 77502492