نام و نام خانوادگی: محسن مرزبان
نام تجاری: ليتوگرافي البرز نوين
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي بين ميدان استقلال و خيابان صف ساختمان 10 پلاك 183 طبقه 5 واحد جنوبي
راه ارتباطی
تلفن: 33957655