نام و نام خانوادگی: علی اکبر نظری گراکوئی
نام تجاری: ليتوگرافي اروند
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي خيابان ظهيرالاسلام كوچه رزاقي پلاک 14طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33114058