نام و نام خانوادگی: سبحان رضائی
نام تجاری: ليتوگرافي آيكان
آدرس::
خيابان شهيدوحيد نظري بين فخر رازي و دانشگاه پلاک 61 طبقه 1 واحد A12
راه ارتباطی
تلفن: 66475723