نام و نام خانوادگی: محمد دادگر
نام تجاری: ليتوگرافي آزادي
آدرس::
خيابان سعدي شمالي خيابان منوچهري بعد از چهارراه لاله زارپلاک 126 طبقه 2
راه ارتباطی
تلفن: 33901584