نام و نام خانوادگی: سید علی سید میر
نام تجاری: ليتوگرافي آريا
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي خيابان ملت كوچه نوايي پلاک 54طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33559664