نام و نام خانوادگی: وحید جواهری
نام تجاری: ليتوگرافي آرتا
آدرس::
خيابان تهران نو بين ايستگاه فتحنايي و فرودگاه پلاك 1096 طبقه 2 واحد 9
راه ارتباطی
تلفن: 77597471